Koostööpartnerid | Lion laboraotries Ltd

Inglise firma Lion Laboratories Ltd on firma, mis toodab kõrgekvaliteetseid alkoholiandureid ning nii nende baasil kui ka infrapunases diapasoonis töötavaid alkomeetreid. Eeskätt kasutavad neid seadmeid korrakaitseorganid, kuid need seadmed on laialdaselt kasutuses ka erinevates ettevõtetes ja meditsiinis. Firma Lion Laboratories Ltd koos oma ameerika sõsarfirmaga CMI Inc. on suurim alkomeetrite tarnija maailmas.

Firma Lion Laboratories Ltd tegevus ei piirdu vaid seadmete tarnimisega. Kindlustatakse seadmete tehniline hooldus kogu nende kasutusea jooksul, samuti koolitatakse nii kasutajaid kui ka seadmete hooldusega tegelevat personali.