Alkomeetrid | Lion 500

Kiire ja täpne seade väljahingatava õhu alkoholisisalduse kvantitatiivseks mõõtmiseks. Seadmes kasutatakse firma Lion elektrokeemilist andurit, mistõttu on äärmiselt ebatõenäoline, et kontrollitava õhuproovi tulemus oleks mõne muu aine poolt mõjutatud. S-500 on mikroprotsessori poolt juhitav täisautomaatne seade ja seetõttu on teda lihtne kasutada.

Seda seadet kasutatakse väga laialdaselt politseis kogu maailmas, peamiselt küll alkoholi kontsentratsiooni mõõtmiseks kuid teatud tingimustel ka tõendusliku alkomeetrina. Suurbritannia politsei jaoks omab antud seade ka tüübikinnitust.

Kasutaja lülitab seadme sisse ja pärast ekraanile ilmuvat vastavasisulist teadet paigaldab ühekordse huuliku. Seejärel peab kontrollitav puhuma huulikusse niikaua kuni seade on vajaliku õhuproovi automaatselt võtnud. Hetke pärast esitataks alkoholi lugem selgel, kergesti loetaval ekraanil, mis on pimedas valgustatud.